april 2019

  • studio hoh AS har startet et sammarbeid med det Londonbaserte arkitektkontoret WestonWilliamson+Partners for å utforske plan og design oppgaver rundt knutepunkt utvikling i norge,

    WWp har spesialisert seg på utvikling av infrastruktur, bane og bybane samt mulighetenefor utvikling av knutepunkt rundt stasjonsområder, De har kontorer i london, australia og kanada.

mai 2019

  • studio hoh AS i sammen med Sweco AS starte reguleringsarbeid for et nytt leilighetsbygg i Hå kommune

juni 2019

  • studio hoh AS skal utvikle en ny bolig i Son Vestby Kommune

  • studio hoh AS og Bark Arkitekter AS skal sammen med  Sweco AS starte en mulighetsstudie for ny skole, idrettshall, barnehage mm. i stavanger øst

  • hans-olav hansen har sittet i juryen for arkitektkonkurransen for pynteneset eiendom i regi av Nal